O LETS Obecně

CO JE TO LETS?

Každý z nás má něco, co může nabídnout ostatním. Máme spoustu talentů, které v současném uspořádání společnosti nemůžeme rozvíjet, protože jejich výstupy nejsou obchodovatelné na běžném trhu. Každý z nás má také spoustu potřeb, na jejichž naplnění už často z finančních důvodů rezignoval. Většina z nás chce být někomu užitečná, někam patřit, zažívat radost ze smysluplných vztahů. Můžeme naplnit svoje potřeby děláním toho, co nás baví? Ano, protože je tu LETS (Local Exchange Trading System) – místní systém výměnného obchodu.

Co říká na LETS Wikipedie? Moc o něm v češtině nepíše, ale pro základní představu to stačí. O našem konkrétním pojetí LETS se dozvíte v dalších rubrikách níže.

Historie LETS

Pojem LETS uvedl do praxe v roce 1983 Michael Linton, který založil Comox Valley LET Systém v Britské Kolumbii v Kanadě. Systém byl založený jako doplněk ke státní měně, ne jako její náhrada. V tomto smyslu funguje dodnes, bez ohledu na to, že někteří jedinci dokážou využít LETS tak, že nepotřebují oficiální peníze. Cílem bylo vytvořit dobrovolný transparentní bezúročný systém, v kterém se uživatelům připisují anebo odepisují body na základě transakcí, které proběhnou mezi nimi a ostatními uživateli systému.

V současné době funguje mnoho LET Systémů v Evropě, zejména ve Velké Británii, ale i v Rakousku a Německu, v Severní Americe, v Austrálii, v Asii i v Africe.