Odpovědnost členů

Skupina neručí za nic, najdete zde pouze doporučení jak se
chovat, aby vše fungovalo hladce. Na každém členovi je pak plná
zodpovědnost za oceňování, případné danění v korunách,
dodržování právního řádu ČR atd.

Cyclos4 běží na cloudové platformě organizace, co Cyclos vyvíjí. Transakce jsou pod heslem a dostanou se k nim tedy pouze členové. Naši administrátoři „vzešli“ z členské základny.

Nové členy přidáváme pouze na osobní schůzce s některým z
organizátorů.

Každý člen má zodpovědnost za výběr důvěryhodné
protistrany k výměně (tzv. „vnitřní sociální kontrola“).
Před každou směnou si odpovězme na otázky:

Jedná se o člověka,

 • kterého osobně známe, nebo jej zná někdo nám blízký?
 • jehož jsme měli možnost potkat na setkání?
 • jehož stav účtu není podezřelý (pokud je jehozůstatek dlouhodobě v jednom z extrémů +/-, seženeme si maximum
  informací od jeho brokera, od lidí, se kterými v minulosti
  směňoval, nebo ho nějak jinak znají, abychom měli jistotu, že
  jeho extrémní stav nezůstane stavem trvalým)?
 • jehož reference v Cyclosu se nám líbí?
 • který je aktivní (má aktivní inzeráty a reaguje na mé zprávy)?

Pokud se s některým členům nedaří dlouhodobě spojit, informujeme se u své či jeho kontaktní osoby (brokera).