Motivace

Motivace

„Lidé nejsou zlí a peníze nejsou špatné. Dejme lidem prostor k tomu, aby se chovali slušně, a oni tak budou činit. Používejme peníze tak, aby nám sloužily, ne abychom byli jejich otroky.“

Jednou z vlastností současného na dluhu založeného finančního systému je udržování umělého nedostatku peněžní zásoby. Je-li něčeho nedostatek, máme tendenci o to bojovat a dělat věci, které bychom v jinak nastaveném prostředí nedělali.

Věříme, že prostředí nedostatku, které jsme si vědomě či nevědomě na většině této planety nastavili, utváří mentalitu nedostatku. Ta potom ovládá naše jednání. V každém okamžiku jsme “nuceni” být výkonnější, efektivnější, lepší a dravější než konkurence. Hlavním mottem je nakupovat co nejlevněji a prodávat co nejdráž. To negativně ovlivňuje nejen obchodní vztahy, ale také vztahy doma a mezi přáteli.

Zjistili jsme, že to tak nemusí vždycky být. Že existuje prostředí spolupráce, sdílení a inspirace, kde se lidé respektují a jednoduše věří v hodnotu lidské práce dělané s radostí pro druhé. Je to tržní prostředí založené na jiném typu peněz, než na jaký jsme dosud byli zvyklí.